Domov Razpisi Projekti Računovodstvo O podjetju Kontakt

RAZPISI

Predvidene objave razpisov

PRP 2007-2013

Ekološko kmetovanje

 

 

facebook QR Code generator 
PRIJAVA NA BREZPLAČNE
e-NOVICE
Zahtevajte brezplačno obveščanje o objavah razpisov
info@datalemo.si
Imate vprašanja?
Potrebujete več informacij?
Izpolnite spletni obrazec

ali pa pošljite e-mail
info@datalemo.si

Dežurni telefon
040/536-562

 

RAZPISI

RAZPISI ZA PODJETJA RAZPISI ZA KMETIJSTVO ENERGETSKI RAZPISI
21.3.2014

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH NALOŽB PODJETIJ, KI USTVARJAJO ALI OHRANJAJO DELOVNA MESTA NA OBMOČJU MARIBORA S ŠIRŠO OKOLICO

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok za oddajo vloge: 28.4.2014 do 12 ure
Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.614.000, za leto 2015 1.678.000 EUR.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo nov razpis, namenjen sofinanciranju začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Upravičeni stroški so po tem javnem razpisu:

•nakup strojev in opreme,

•nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,

•gradbena dela,

•nakup objektov in zemljišč.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.641.000 €, za leto 2015 pa 1.678.000 €.

Rok za oddajo vlog je 28. april 2014, do 12. ure.

 Povezava na spletno stran razpisa.

  Potrebujete nove poslovne prostore? Bi radi imeli svojo klavnico? Bi radi zgradili nov hlev? Razmišljate o energetski obnovi? Kaj pa o turizmu na kmetiji?  Morda o izgradnji apartmajev? Nameravate kupiti nov stroj? Je traktor že dotrajan?...
Zagotavljamo vam uspešno kandidiranje na razpisih ter zanesljivo črpanje nepovratnih sredstev EU.
Obvestila
5.3.
2013
Zadnji razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij pod pogoji kot jih poznamo
Več...
7.1.
2014
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014
Več...
Povezava

3.1.
2014
P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Več...
Povezava
27.12.
2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma 2009-2014
Več...
Povezava
20.12.
2013
V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
Več...
Povezava

29.11.
2013
Obvestilo
POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA NA OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

Več...
Povezava

10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP  2013-2014
Več...
Povezava
10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja mailih in srednje velikih podjetij 2013-2014
Več...
Povezava
5.7.
2013
Prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020
Več
Povezava

3.4.
2013
Javna dela - novo javno povabilo
Več...
Povezava


19.2.
2013
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012
Več...
Povezava

21.6.
2012
Zaposli. me 4 - 2012
Več...
Povezava

1.6.
2012
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
Več...
Povezava

DATALEMO, Marjeta Korent s.p.
Mariborska c. 30a
SI-2360 RADLJEOB DRAVI
Kontakt
040/536 562
040/696 918
02/620-9691
info@datalemo.si
www.datalemo.si
 
 © 2012 Datalemo, poslovne storitve. Vse pravice pridržane