Domov Razpisi Projekti Računovodstvo O podjetju Kontakt

RAZPISI

Predvidene objave razpisov

Zaključeni razpisi

PRP 2007-2013

Ekološko kmetovanje

 

facebook QR Code generator 
PRIJAVA NA BREZPLAČNE
e-NOVICE
Zahtevajte brezplačno obveščanje o objavah razpisov
info@datalemo.si
Imate vprašanja?
Potrebujete več informacij?
Izpolnite spletni obrazec

ali pa pošljite e-mail
info@datalemo.si

Dežurni telefon
040/536-562

 

RAZPISI

RAZPISI ZA PODJETJA RAZPISI ZA KMETIJSTVO ENERGETSKI RAZPISI

P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa so mikrokrediti do vrednosti 25.000,00 EUR z ročnostjo največ do 5 let.

 

Vlagatelji:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih  preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.

Vlagatelji so lahko le podjetja z bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7, kar mora biti razvidno iz obrazca S.BON-1. Posameznemu podjetju se odobri največ 1 kredit.

 

Upravičeni stroški:

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov. Preostalih 15% predstavljajo lastna sredstva. Kreditna sredstva se morajo koristiti namensko.

 

Višina sredstev:

Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

 Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.

 

Kreditni pogoji:

 - Fiksna obrestna mera, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a.

- Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

- Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev.

- Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

- Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.

- Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

- Stroški odobritve kredita se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita.

- Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

 

Rok za predložitev vlog:

Roki za predložitev vlog v letu 2014 so: 20.01., 20.02. in 20.03.

  Potrebujete nove poslovne prostore? Bi radi imeli svojo klavnico? Bi radi zgradili nov hlev? Razmišljate o energetski obnovi? Kaj pa o turizmu na kmetiji?  Morda o izgradnji apartmajev? Nameravate kupiti nov stroj? Je traktor že dotrajan?...
Zagotavljamo vam uspešno kandidiranje na razpisih ter zanesljivo črpanje nepovratnih sredstev EU.
Obvestila
2.4.
2014
Pripravite se na objavo javnega razpisa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ki bo predvidoma objavljen konec meseca aprila 2014
31.3.
2014
Objavljen Razpis za male projekte finančenga mehanizma EGP
Povezava
21.3.
2014
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico
Več...
Povezava
5.3.
2014
Zadnji razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij pod pogoji kot jih poznamo
Več...

7.1.
2014
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014
Več...
Povezava


3.1.
2014
P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Več...
Povezava

27.12.
2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma 2009-2014
Več...
Povezava

20.12.
2013
V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
Več...
Povezava


29.11.
2013
Obvestilo
POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA NA OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

Več...
Povezava

10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP  2013-2014
Več...
Povezava
10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja mailih in srednje velikih podjetij 2013-2014
Več...
Povezava
5.7.
2013
Prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020
Več
Povezava

3.4.
2013
Javna dela - novo javno povabilo
Več...
Povezava


19.2.
2013
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012
Več...
Povezava

21.6.
2012
Zaposli. me 4 - 2012
Več...
Povezava

1.6.
2012
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
Več...
Povezava

DATALEMO, Marjeta Korent s.p.
Mariborska c. 30a
SI-2360 RADLJEOB DRAVI
Kontakt
040/536 562
040/696 918
02/620-9691
info@datalemo.si
www.datalemo.si
 
 © 2012 Datalemo, poslovne storitve. Vse pravice pridržane