Domov Razpisi Projekti Računovodstvo O podjetju Kontakt

RAZPISI

Predvidene objave razpisov

Zaključeni razpisi

PRP 2007-2013

Ekološko kmetovanje

 

facebook QR Code generator 
PRIJAVA NA BREZPLAČNE
e-NOVICE
Zahtevajte brezplačno obveščanje o objavah razpisov
info@datalemo.si
Imate vprašanja?
Potrebujete več informacij?
Izpolnite spletni obrazec

ali pa pošljite e-mail
info@datalemo.si

Dežurni telefon
040/536-562

 

RAZPISI

RAZPISI ZA PODJETJA RAZPISI ZA KMETIJSTVO ENERGETSKI RAZPISI

Prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je dne, 5.7.2013 objavilo prvi osnutek 1,1 milijarde evrov vrednega Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 5. 8. 2013.

Pomembne novosti:

 • določeni investicijski ukrepi iz obdobja 2007–2013 se združujejo;
 • ukrep Zgodnjega upokojevanja kmetov se v obdobju 2014–2020 na EU ravni ukinja;
 • uvajamo nepovratne podpore, namenjene kritju stroškov svetovanja, ki se zagotovijo izvajalcu svetovanja;
 • v okviru investicijskih podpor za dvig splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev uvajamo dvotirni sistem spodbujanja investicij, in sicer glede na ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva;
 • zagonska (»start up«) podpora za mlade kmete ni več povezana z lastniškim prevzemom, temveč z upravljanjem kmetijskega gospodarstva. Večji poudarek je namenjen realizaciji poslovnega načrta ter izvedbi investicij. Mladi kmet, ki dobi podporo, si mora na kmetijskem gospodarstvu ustvariti delovno mesto za polni delovni čas;
 • diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – tako zagonska podpora kot naložbe – je vezana na kmeta ali člana kmečkega gospodinjstva;
 • pri ukrepu »Ustanovitev skupin proizvajalcev« je ključna novost ta, da se ukrep širi tudi na področje gozdarstva;
 • pri kmetijsko-okoljskih plačilih se uvaja »podnebni« vidik. Prav tako so Kmetijsko-okoljska in kmetijsko podnebna plačila sedaj zasnovana drugače – paketnega pristopa ni več, namesto tega se kmetu daje možnost, da si sam oblikuje nabor dodatnih zahtev, poleg osnovnih, ki jih je pripravljen izvajati. Uvaja se načrt aktivnosti in usposabljanje kot predhodni pogoj za vstop v ukrep. S tem želimo posameznemu kmetu še pred vstopom v ukrep predstaviti namen tovrstnih plačil ter vseh obveznosti;
 • ekološko kmetovanje (30. člen) je postal z obdobjem 2014–2020 samostojen ukrep;
 • v Sloveniji se prvič uvaja ukrep »Dobro počutje živali« (34. člen). Namen ukrepa je spodbujanje rejcev k prostovoljnemu prevzemanju nadstandardnih zahtev pri zagotavljanju dobrega počutja živali (pri reji krav molznic in prašičev);
 • uvaja se popolnoma nov ukrep »Sodelovanje« (36. člen). To je tudi povsem nov ukrep na EU ravni. Sodelovanje, ki bo podprto v okviru PRP 2014–2020, zajema: pilotne projekte, razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi ter promocijo in skupinske pristope k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam. Med podprtimi oblikami sodelovanja bodo tudi že omenjene operativne skupine Evropskega inovacijskega partnerstva;
 • pri ukrepih LEADER je ključna novost ta, da bomo lokalne akcijske skupine spodbujali k temu, da v svojih lokalnih razvojnih strategijah opredelijo eno ali največ dve ključni tematski področji, ki jih je lokalno prebivalstvo izbralo kot ključni za razvoj območja. S tem želimo zagotoviti večjo tematsko osredotočenost in učinke projektov.

Povezava

 

  Potrebujete nove poslovne prostore? Bi radi imeli svojo klavnico? Bi radi zgradili nov hlev? Razmišljate o energetski obnovi? Kaj pa o turizmu na kmetiji?  Morda o izgradnji apartmajev? Nameravate kupiti nov stroj? Je traktor že dotrajan?...
Zagotavljamo vam uspešno kandidiranje na razpisih ter zanesljivo črpanje nepovratnih sredstev EU.
Obvestila
2.4.
2014
Pripravite se na objavo javnega razpisa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ki bo predvidoma objavljen konec meseca aprila 2014
31.3.
2014
Objavljen Razpis za male projekte finančenga mehanizma EGP
Povezava
21.3.
2014
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico
Več...
Povezava
5.3.
2014
Zadnji razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij pod pogoji kot jih poznamo
Več...

7.1.
2014
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014
Več...
Povezava


3.1.
2014
P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Več...
Povezava

27.12.
2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma 2009-2014
Več...
Povezava

20.12.
2013
V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
Več...
Povezava


29.11.
2013
Obvestilo
POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA NA OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

Več...
Povezava

10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP  2013-2014
Več...
Povezava
10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja mailih in srednje velikih podjetij 2013-2014
Več...
Povezava
5.7.
2013
Prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020
Več
Povezava

3.4.
2013
Javna dela - novo javno povabilo
Več...
Povezava


19.2.
2013
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012
Več...
Povezava

21.6.
2012
Zaposli. me 4 - 2012
Več...
Povezava

1.6.
2012
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
Več...
Povezava

DATALEMO, Marjeta Korent s.p.
Mariborska c. 30a
SI-2360 RADLJEOB DRAVI
Kontakt
040/536 562
040/696 918
02/620-9691
info@datalemo.si
www.datalemo.si
 
 © 2012 Datalemo, poslovne storitve. Vse pravice pridržane