Domov Razpisi Projekti Računovodstvo O podjetju Kontakt

RAZPISI

Predvidene objave razpisov

Zaključeni razpisi

PRP 2007-2013

Ekološko kmetovanje

 

facebook QR Code generator 
PRIJAVA NA BREZPLAČNE
e-NOVICE
Zahtevajte brezplačno obveščanje o objavah razpisov
info@datalemo.si
Imate vprašanja?
Potrebujete več informacij?
Izpolnite spletni obrazec

ali pa pošljite e-mail
info@datalemo.si

Dežurni telefon
040/536-562

 

RAZPISI

RAZPISI ZA PODJETJA RAZPISI ZA KMETIJSTVO ENERGETSKI RAZPISI

Javna dela 2013 – novo javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Novo javno povabilo za leto 2013 je odprto do porabe sredstev, najdlje do 7. 10. 2013. Zaradi razdelitve sredstev je bilo prvo javno povabilo zaključeno v vseh območnih službah Zavoda.

Novo javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2013 je bilo objavljeno na spletni strani 3. 4. 2013.

Na javnem povabilu je na voljo okvirno 8,9 milijona EUR iz Proračuna RS. V programih javnih del je tako predvidena zaposlitev dodatnih 1.300 brezposelnih.

ODDAJA PONUDB

Vsak dan, od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 7. 10. 2013 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE PONUDB

Praviloma je javno, razen če je število prejetih ponudb veliko. Če odpiranje ponudb ni javno oziroma če se spremenijo kraj, dan ali ura javnega odpiranja, boste o tem obveščeni na spletni strani najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja.

Javna odpiranja ponudb potekajo praviloma vsak teden:

 • ob torkih
  >>
  na Območni službi Velenje ob 8.00 – zaradi velikega števila prejetih ponudb njihovo odpiranje na Območni službi Velenje v torek, 9. 4. 2013, ne bo javno (objavljeno: 8. 4. 2013),
  >> na Območni službi Ljubljana ob 13.00 – zaradi velikega števila prejetih ponudb njihovo odpiranje na Območni službi Ljubljana v torek, 9. 4. 2013, ne bo javno (objavljeno: 8. 4. 2013),
 • ob sredah
  >> na Območnih službah Kranj, Nova Gorica in Murska Sobota ob 9.00 – v sredo, 10. 4. 2013, odpiranje ponudb zaradi njihovega velikega števila ne bo javno v Območnih službah Kranj, Nova Gorica in Murska Sobota (objavljeno: 9. 4. 2013),
  >> na Območni službi Novo mesto ob 10.00,
  >>
  na Območnih službah Sevnica in Celje ob 11.00 – v sredo, 10. 4. 2013, odpiranje ponudb zaradi njihovega velikega števila ne bo javno v Območni službi Celje (objavljeno: 9. 4. 2013),
  >> na Območnih službah Trbovlje ob 13.00 – v sredo, 10. 4. 2013, odpiranje ponudb zaradi njihovega velikega števila ne bo javno v Območni službi Trbovlje (objavljeno: 9. 4. 2013),
  >> na Območni službi Koper ob 13.30 – v sredo, 10. 4. 2013, odpiranje ponudb zaradi njihovega velikega števila ne bo javno v Območni službi Koper (objavljeno: 9. 4. 2013),
  >> na Območni službi Maribor ob 14.00 – v sredo, 10. 4. 2013, odpiranje ponudb zaradi njihovega velikega števila ne bo javno v Območni službi Maribor (objavljeno: 9. 4. 2013),
 • ob četrtkih
  >>
  na Območni službi Ptuj ob 11.00 – v četrtek, 11. 4. 2013, odpiranje ponudb zaradi njihovega velikega števila ne bo javno v Območni službi Ptuj (objavljeno: 9. 4. 2013).
 • Kako sodelujete na javnem povabilu?

  Kdo se lahko prijavi?

  Na javno povabilo se lahko prijavite neprofitni delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

  Neprofitni delodajalci v okviru tega javnega povabila ste vsi tisti, ki:

  • imate z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma
  • imate v ustanovitvenem aktu določilo, da vračate dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delite oziroma
  • je vaš ustanovitelj, soustanovitelj ali večinski lastnik občina ali državna institucija oziroma
  • ste socialno podjetje.

  Kako se prijavite?

  Na javnem povabilu sodelujete tako, da predložite ponudbo za program javnih del na naslov naše območne službe, v kateri se bo program izvajal. Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v vložišče območne službe do porabe vseh razpoložljivih sredstev, najkasneje do 7. 10. 2013 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

  Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prejetih ponudb veliko.

  Javna odpiranja potekajo po območnih službah praviloma vsak teden, ob dnevih in urah, navedenih na spletni strani. To pomeni, da se lahko udeležite javnega odpiranja na tisti območni službi, na katero ste oddali ponudbo. Na posameznem odpiranju bodo odprte ponudbe, ki prispejo na pristojno območno službo do dneva in ure, ki sta predvidena za odpiranje ponudb.

  Poglejte si seznam območnih služb.

  Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za predložitev ponudb, bomo zaključek javnega povabila objavili na spletni strani.

  Koliko oseb lahko vključite?

  Na javno povabilo lahko oddate eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih. Število možnih vključitev brezposelnih je odvisno od števila vaših redno zaposlenih na zadnji dan meseca pred dnem oddaje ponudbe. V tem številu se ne upoštevajo zaposleni udeleženci javnih del.

  Če nimate redno zaposlenih, lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za največ 2 brezposelna v programih javnih del.

  Če imate:

  • od 1 do 5 redno zaposlenih – lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za največ 3 brezposelne v programih javnih del,
  • od 6 do 10 redno zaposlenih – lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za največ 5 brezposelnih v programih javnih del,
  • več kot 10 redno zaposlenih – lahko oddate ponudbo in pridobite sredstva za največ 15 brezposelnih v programih javnih del.

  Če imate najmanj 10 redno zaposlenih, lahko izjemoma vključite v programe javnih del več kot 15 brezposelnih, kadar se programi izvajajo za invalide oziroma osebe s težavami v duševnem zdravju.

  Število možnih vključitev brezposelnih ni omejeno, kadar je občina hkrati naročnik in izvajalec programov javnih del.

  Višina plače za udeležence javnih del:

  Višina plače za udeležence programov javnih del je določena v Zakonu o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela.

  Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (30. 1. 2013).

  Javno povabilo:

  Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in kontaktne osebe za sodelovanje.

  Spletna stran razpisa.

  Potrebujete nove poslovne prostore? Bi radi imeli svojo klavnico? Bi radi zgradili nov hlev? Razmišljate o energetski obnovi? Kaj pa o turizmu na kmetiji?  Morda o izgradnji apartmajev? Nameravate kupiti nov stroj? Je traktor že dotrajan?...
Zagotavljamo vam uspešno kandidiranje na razpisih ter zanesljivo črpanje nepovratnih sredstev EU.
Obvestila
2.4.
2014
Pripravite se na objavo javnega razpisa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ki bo predvidoma objavljen konec meseca aprila 2014
31.3.
2014
Objavljen Razpis za male projekte finančenga mehanizma EGP
Povezava
21.3.
2014
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico
Več...
Povezava
5.3.
2014
Zadnji razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij pod pogoji kot jih poznamo
Več...

7.1.
2014
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014
Več...
Povezava


3.1.
2014
P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Več...
Povezava

27.12.
2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma 2009-2014
Več...
Povezava

20.12.
2013
V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
Več...
Povezava


29.11.
2013
Obvestilo
POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA NA OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

Več...
Povezava

10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP  2013-2014
Več...
Povezava
10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja mailih in srednje velikih podjetij 2013-2014
Več...
Povezava
5.7.
2013
Prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020
Več
Povezava

3.4.
2013
Javna dela - novo javno povabilo
Več...
Povezava


19.2.
2013
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012
Več...
Povezava

21.6.
2012
Zaposli. me 4 - 2012
Več...
Povezava

1.6.
2012
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
Več...
Povezava

DATALEMO, Marjeta Korent s.p.
Mariborska c. 30a
SI-2360 RADLJEOB DRAVI
Kontakt
040/536 562
040/696 918
02/620-9691
info@datalemo.si
www.datalemo.si
 
 © 2012 Datalemo, poslovne storitve. Vse pravice pridržane