Domov Razpisi Projekti Računovodstvo O podjetju Kontakt

RAZPISI

Predvidene objave razpisov

Zaključeni razpisi

PRP 2007-2013

Ekološko kmetovanje

 

facebook QR Code generator 
PRIJAVA NA BREZPLAČNE
e-NOVICE
Zahtevajte brezplačno obveščanje o objavah razpisov
info@datalemo.si
Imate vprašanja?
Potrebujete več informacij?
Izpolnite spletni obrazec

ali pa pošljite e-mail
info@datalemo.si

Dežurni telefon
040/536-562

 

RAZPISI

RAZPISI ZA PODJETJA RAZPISI ZA KMETIJSTVO ENERGETSKI RAZPISI

Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012

Subvencija za zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Za najmanj eno leto za polni delovni čas. Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan. Povabilo je odprto do porabe sredstev, po novem najdlje do 30. 6. 2013.

Javno povabilo je bilo objavljeno na naši spletni strani 19. 7. 2012.

Na javnem povabilu je za obdobje 2012–2013 na voljo 1,45 milijona EUR iz proračuna RS.

Predvidenih je okvirno 322 subvencioniranih zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči.

Subvencija za njihovo zaposlitev se izplača delodajalcem, ki ste bili izbrani na javnem povabilu.

Poglejte si obvestilo o podaljšanju roka za oddajo ponudb na javnem povabilu.


Več informacij o povabilu:

POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE:

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej prijaviti prosto delovno mesto pri naši območni službi, ki je pristojna glede na vaš sedež (s pomočjo eStoritev ali obrazca PD).

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite potem, ko ste izmed napotenih brezposelnih oseb izbrali ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas obvestili o izboru.

Poglejte si predstavitev javnega povabila in slikovni prikaz, kako pridobite subvencijo.

Prosimo vas za sodelovanje v kratki spletni anketi, kje ste dobili prvo informacijo o javnem povabilu. Vaš odziv nam bo v pomoč pri izvedbi podobnih javnih povabil v prihodnje.

ODDAJA PONUDB:

Vsak dan, od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2013, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE PONUDB:

Praviloma je javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ponudb ni javno oziroma če se spremenijo kraj, dan ali ura javnega odpiranja, ste o tem obveščeni na spletni strani najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja.

Javna odpiranja ponudb potekajo praviloma vsak teden: 

 • ob torkih
  >> ob 11.00 na Območni službi Nova Gorica in
  >> ob 14.00 na Območni službi
  Maribor,
 • ob sredah
  >> ob 8.30 na Območni službi Sevnica,
  >> ob 10.00 na Območni službi Koper,
  >> ob 11.00 na Območnih službah Celje in Novo mesto, 
  >> ob 14.00 na Območni službi
  Kranj,
 • ob četrtkih
  >> ob 9.00 na Območni službi Trbovlje,
  >> ob 10.00 na Območni službi Ljubljana – odpiranje ponudb na Območni službi Ljubljana bo izjemoma potekalo v petek, 12. 4. 2013, ob 8.00 (objavljeno: 5. 4. 2013),
  >> ob 10.30 na Območni službi Ptuj,
  >> ob 13.00 na Območnih službah Murska Sobota in Velenje – odpiranje ponudb na Območni službi Velenje bo izjemoma potekalo v petek, 5. 4. 2013, ob 8.00 (objavljeno: 4. 4. 2013).
 • 1. Kako sodelujete na javnem povabilu?

  Kdo se lahko prijavi?

  Delodajalci (razen sektorja države), ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto, in izpolnjujete še vse druge pogoje javnega povabila.

  Kako se prijavite?

  1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej prijaviti prosto delovno mesto pri naši območni službi, ki je pristojna glede na vaš sedež.

  Delovno mesto prijavite s pomočjo eStoritev, ki so dosegljive na naši spletni strani, oziroma na obrazcu Prijava prostega delovnega mesta (PD). Poglejte si navodila za prijavo prostega delovnega mesta v okviru javnega povabila.

  Po prijavi prostega delovnega mesta vam napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve prijavljenega delovnega mesta. Na podlagi tega izberete ustreznega kandidata za delovno mesto in nas o tem obvestite.

  2. Po opravljenem izboru kandidata lahko predložite ponudbo na javno povabilo, in sicer na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. 

  Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti, od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do datuma, ki je naveden kot končni rok za predložitev ponudb: 30. 6. 2013. Poglejte si seznam območnih služb.

  3. Odpiranje prispelih ponudb je praviloma javno, razen če je njihovo število veliko. Javna odpiranja potekajo po območnih službah praviloma vsak teden, ob dnevih in urah, navedenih na spletni strani.

  To pomeni, da se udeležite javnega odpiranja na tisti območni službi, na katero ste oddali ponudbo. Na posameznem odpiranju bodo odprte ponudbe, ki prispejo na pristojno območno službo do dneva in ure, ki sta predvidena za odpiranje ponudb.

  Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za predložitev ponudb, bomo zaključek javnega povabila objavili na spletni strani.

  Koliko oseb lahko zaposlite?

  Na javno povabilo lahko oddate eno ali več ponudb. Pri tem je omejeno število možnih zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije. Odvisno je povprečnega števila oseb, ki ste jih imeli prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe.

  Če ste imeli:

  • 1 do 5 prijavljenih – lahko pridobite pridobite subvencijo za zaposlitev največ 2 brezposelnih,
  • 6 ali več prijavljenih – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 5 brezposelnih.

  Če predložite več (zaporednih) ponudb, morate ob predložitvi nove (naslednje) ponudbe poleg vseh pogojev javnega povabila izpolnjevati še pogoj, da ste sklenili vse zaposlitve po prejšnji ponudbi.

  Javno povabilo:

  Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in kontaktne osebe za sodelovanje.

  Spletna stran razpisa.

  Potrebujete nove poslovne prostore? Bi radi imeli svojo klavnico? Bi radi zgradili nov hlev? Razmišljate o energetski obnovi? Kaj pa o turizmu na kmetiji?  Morda o izgradnji apartmajev? Nameravate kupiti nov stroj? Je traktor že dotrajan?...
Zagotavljamo vam uspešno kandidiranje na razpisih ter zanesljivo črpanje nepovratnih sredstev EU.
Obvestila
2.4.
2014
Pripravite se na objavo javnega razpisa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ki bo predvidoma objavljen konec meseca aprila 2014
31.3.
2014
Objavljen Razpis za male projekte finančenga mehanizma EGP
Povezava
21.3.
2014
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico
Več...
Povezava
5.3.
2014
Zadnji razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij pod pogoji kot jih poznamo
Več...

7.1.
2014
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014
Več...
Povezava


3.1.
2014
P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Več...
Povezava

27.12.
2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma 2009-2014
Več...
Povezava

20.12.
2013
V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
Več...
Povezava


29.11.
2013
Obvestilo
POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA NA OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

Več...
Povezava

10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP  2013-2014
Več...
Povezava
10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja mailih in srednje velikih podjetij 2013-2014
Več...
Povezava
5.7.
2013
Prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020
Več
Povezava

3.4.
2013
Javna dela - novo javno povabilo
Več...
Povezava


19.2.
2013
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012
Več...
Povezava

21.6.
2012
Zaposli. me 4 - 2012
Več...
Povezava

1.6.
2012
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
Več...
Povezava

DATALEMO, Marjeta Korent s.p.
Mariborska c. 30a
SI-2360 RADLJEOB DRAVI
Kontakt
040/536 562
040/696 918
02/620-9691
info@datalemo.si
www.datalemo.si
 
 © 2012 Datalemo, poslovne storitve. Vse pravice pridržane