Domov Razpisi Projekti Računovodstvo O podjetju Kontakt

RAZPISI

Predvidene objave razpisov

Zaključeni razpisi

PRP 2007-2013

Ekološko kmetovanje

 

facebook QR Code generator 
PRIJAVA NA BREZPLAČNE
e-NOVICE
Zahtevajte brezplačno obveščanje o objavah razpisov
info@datalemo.si
Imate vprašanja?
Potrebujete več informacij?
Izpolnite spletni obrazec

ali pa pošljite e-mail
info@datalemo.si

Dežurni telefon
040/536-562

 

RAZPISI

RAZPISI ZA PODJETJA RAZPISI ZA KMETIJSTVO ENERGETSKI RAZPISI

Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu. Od 3. 12. 2012 usposabljanje za brezposelne, mlajše od 30 let, lahko traja 3 mesece.

Oddaja ponudb na javno povabilo: do porabe sredstev, najdlje do 1. 6. 2013.

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu smo objavili na naši spletni strani 1. 3. 2012.

Predvidena je vključitev več kot 5.500 brezposelnih.

Za obdobje 2012–2013 je na javnem povabilu na voljo 10 milijonov EUR:

  • 8,5 milijona EUR (85 %) prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS),
  • 1,5 milijona EUR (15 %) pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Več informacij o povabilu:

POGOJI ZA PRIJAVO

Poglejte si predstavitev javnega povabila.

Prosimo vas za sodelovanje v kratki spletni anketi, kje ste dobili prvo informacijo o javnem povabilu. Vaš odziv nam bo v pomoč pri izvedbi podobnih javnih povabil v prihodnje.

ODDAJA PONUDB

Od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 1. 6. 2013 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE PONUDB

Praviloma je javno, razen če je število prejetih ponudb veliko ali če ponudbe vsebujejo zaupne podatke po Zakonu o gospodarskih družbah.

Javna odpiranja ponudb bodo potekala v sredo, 10. 4. 2013, ob 10. uri na sedežih pristojnih območnih služb. Prostor, kjer bodo potekala, bo ustrezno označen (objavljeno: 9. 4. 2013).

Zaradi velikega števila prejetih ponudb njihovo odpiranje v sredo, 10. 4. 2013, ne bo javno na Območni službi Velenje (obljavljeno: 9. 4. 2013).

Do preklica bo javno odpiranje ponudb na Območni službi Ptuj potekalo ob četrtkih ob 12.30 (namesto ob sredah ob 10. uri, kot je navedeno v besedilu javnega povabila). 

Poglejte si seznam območnih služb.

USPOSABLJANJE

Posamezno usposabljanje na delovnem mestu lahko traja 1 mesec (preprosta delovna mesta) ali 2 meseca (zahtevnejša delovna mesta). Od 3. 12. 2012 usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne, mlajše od 30 let, lahko traja 3 mesece.

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. 8. 2013.

1. Kako sodelujete na javnem povabilu?

Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge zahtevane pogoje.

Če ste sodelovali že na prejšnjem javnem povabilu (za obdobje 2009/2011) ali v zadnjih 12 mesecih na drugih javnih povabilih za usposabljanje na delovnem mestu (npr. za nekdanje delavce Mure), morate ob prvi oddaji ponudbe dokazati, da ste zaposlili vsaj 1/3 udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje.

Pogoj glede zaposlitev ob prvi oddaji ponudbe ne velja, če doslej še niste pridobili sredstev za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu ali če ste na prejšnjem in drugih javnih povabilih usposabljali manj kot 3 brezposelne.

Koliko oseb lahko vključite?

Če imate na zadnji dan meseca pred dnem oddaje ponudbe:

  • od 1 do 10 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 3 brezposelnih, 
  • od 11 do 100 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 10 brezposelnih, 
  • od 101 do 250 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 15 brezposelnih,
  • več kot 250 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 30 brezposelnih.  

Če ste samostojni podjetnik posameznik (zavarovalna podlaga 005), pri čemer poslujete najmanj 12 mesecev in nimate redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 1 brezposelne osebe.

Če ste dovoljeno število oseb, ki jih lahko usposabljate, že dosegli, lahko ponovno kandidirate, pri tem pa je pogoj, da ste zaposlili več kot polovico oseb, ki ste jih usposabljali po tem javnem povabilu.

Kako se prijavite?

Na javnem povabilu sodelujete tako, da predložite ponudbo za usposabljanje na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo oddate osebno ali po pošti v vložišče območne službe, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 1. 6. 2013 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prejetih ponudb veliko ali če ponudbe vsebujejo zaupne podatke po Zakonu o gospodarskih družbah.

Javnega odpiranja se udeležite na tisti območni službi, na katero ste oddali ponudbo. Na posameznem odpiranju so odprte ponudbe, ki prispejo na pristojno območno službo do dneva in ure, predvidene za odpiranje ponudb. Poglejte si seznam območnih služb.

Če odpiranje ponudb ni javno oziroma če se spremenijo kraj, dan ali ura javnega odpiranja, boste o tem obveščeni na spletni strani en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja.

Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka za predložitev ponudb, bomo zaprtje javnega povabila objavili na tej spletni strani.

Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in kontaktne osebe za sodelovanje.

Spletna stran razpisne dokumentacije.

 

  Potrebujete nove poslovne prostore? Bi radi imeli svojo klavnico? Bi radi zgradili nov hlev? Razmišljate o energetski obnovi? Kaj pa o turizmu na kmetiji?  Morda o izgradnji apartmajev? Nameravate kupiti nov stroj? Je traktor že dotrajan?...
Zagotavljamo vam uspešno kandidiranje na razpisih ter zanesljivo črpanje nepovratnih sredstev EU.
Obvestila
2.4.
2014
Pripravite se na objavo javnega razpisa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ki bo predvidoma objavljen konec meseca aprila 2014
31.3.
2014
Objavljen Razpis za male projekte finančenga mehanizma EGP
Povezava
21.3.
2014
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico
Več...
Povezava
5.3.
2014
Zadnji razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij pod pogoji kot jih poznamo
Več...

7.1.
2014
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014
Več...
Povezava


3.1.
2014
P7 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Več...
Povezava

27.12.
2013
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma 2009-2014
Več...
Povezava

20.12.
2013
V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
Več...
Povezava


29.11.
2013
Obvestilo
POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA NA OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

Več...
Povezava

10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP  2013-2014
Več...
Povezava
10.9.
2013
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja mailih in srednje velikih podjetij 2013-2014
Več...
Povezava
5.7.
2013
Prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014-2020
Več
Povezava

3.4.
2013
Javna dela - novo javno povabilo
Več...
Povezava


19.2.
2013
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012
Več...
Povezava

21.6.
2012
Zaposli. me 4 - 2012
Več...
Povezava

1.6.
2012
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013
Več...
Povezava

DATALEMO, Marjeta Korent s.p.
Mariborska c. 30a
SI-2360 RADLJEOB DRAVI
Kontakt
040/536 562
040/696 918
02/620-9691
info@datalemo.si
www.datalemo.si
 
 © 2012 Datalemo, poslovne storitve. Vse pravice pridržane